1. 17 I Am Karate 2:49
 2. Work It Out I Am Karate 3:24
 3. Freaky I Am Karate 2:53
 4. Expectations I Am Karate 3:02
 5. Hey Love I Am Karate 2:58
 6. Original I Am Karate 2:52
 7. Bitter I Am Karate 3:01
 8. Bloom I Am Karate 4:01
 9. News I Am Karate 3:05
 10. Swayze I Am Karate 3:10
 11. All Good I Am Karate 3:19
 12. Lock I Am Karate 3:09
 13. Elevate I Am Karate 3:05